Informatie

Paginalijst

21feb Westerwolde i.o. start met inkoop zorg per 2018
De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde starten met de gezamenlijke inkoop van begeleiding en huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

21feb Inwoners kunnen meedoen aan Groninger Pubquiz
Op donderdag 16 maart organiseert RSG Ter Apel in samenwerking met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in het kader van de Grunneger Weke een Groninger Pubquiz.

16feb Goede beoordeling voor Interschool Ter Apel
De onderwijsinspectie heeft Interschool in Ter Apel op vijf onderdelen met een ‘goed’beoordeeld, nadat zij in december 2016 de school heeft bezocht. Het gaat daarbij om deelementen aanbod, veiligheid, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg en kwaliteits

15feb Commissaris van de Koning op werkbezoek in Westerwolde i.o.
Vrijdag 17 februari 2017 bezoekt de commissaris van de Koning René Paas de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Vanaf 1 januari 2018 vormen zij samen de nieuwe gemeente Westerwolde. Tijdens het werkbezoek laat de CdK zich informeren over actuele zak

14feb Tweede Kamer besluit positief over Westerwolde
De Tweede Kamer heeft dinsdag 14 februari positief besloten over het samengaan van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde per 1 januari 2018. Daarmee is het formele traject over de herindeling en de totstandkoming van de nieuwe gemeente Westerwolde

13feb Inwonersbijeenkomst in Ter Apel gaat vanavond niet door
De inwonersbijeenkomst over het veiligheidsgevoel in Ter Apel gaat vanavond niet door. Hiertoe is vanochtend besloten door een combinatie van twee redenen. Burgemeester Leontien Kompier, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, kan door persoo

09feb Snel internet voor buitengebied Westerwolde en Stadskanaal stap dichterbij
De gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal hebben met de Maatschappij voor Breedband in Nederland B. V. - MABIN - een convenant gesloten over de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit gebeurt mede op advies van de Stichting Snel Internet West

07feb Gezamenlijk woningmarktonderzoek Oost-Groningen
De zeven gemeenten, provincie, wooncorporaties en zorgpartijen in de regio Oost Groningen die zijn verenigd in de Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan plus, hebben opdracht gegeven voor een gezamenlijk, regionaal woningmarktonderzoek.

02feb Cursus ‘Bewust Bewegen’ voor 60+ers gemeente Vlagtwedde
Inwoners uit de gemeente Vlagtwedde van 60 jaar en ouder kunnen meedoen aan de cursus ‘Bewust Bewegen’. Deze cursus wordt in het kader van Gemeente Vlagtwedde Actief georganiseerd door het Huis voor de Sport Groningen in samenwerking met de stichting

02feb Wethouder Potze opent bibliotheek op Obs De Klimop
Obs De Klimop in Ter Apelkanaal krijgt een bibliotheek op school. Wethouder Wietze Potze verricht daarvoor op vrijdag 3 februari de officiële opening. Daarmee is opnieuw een schoolbibliotheek in de gemeente Vlagtwedde gerealiseerd die werkt volgens d

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde