Informatie

Paginalijst

06okt Laatste begroting gemeente Vlagtwedde
Met als titel ‘Samen naar Westerwolde’ presenteert de gemeente Vlagtwedde haar begroting voor 2017. Het is de laatste begroting van de gemeente, want per 1 januari 2018 gaan de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde samen en vormen zij de nieuwe gemeen

06okt Programma ‘Gezondheid in het dorp’ helpt wennen aan gezonde leefstijl
Inwoners die patiënt zijn bij huisarts Oelen (Sellingen), Postma of Raupp (beide Vlagtwedde) kunnen zich ook dit jaar weer aanmelden voor het programma ‘Gezondheid in het dorp’. Hiermee willen de gemeente Vlagtwedde, PrengerHoekman Fysiotherapie en d

06okt Preventiebijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’ voor ondernemers Vlagtwedde
Elke overval of winkeldiefstal is er één teveel. Om ondernemers en hun medewerkers (detailhandel en daghoreca) te leren wat zij zelf kunnen doen om het risico op criminaliteit te verkleinen, is er een gratis preventiebijeenkomst ‘Laat je niet overval

03okt Digitale Afvalwijzer beschikbaar voor inwoners gemeente Vlagtwedde
Inwoners van de gemeente Vlagtwedde kunnen informatie over inzamelroutes en afvalscheiding voortaan verkrijgen via de digitale Afvalwijzer.

29sep Warmtetour biedt kansen voor ondernemers Vlagtwedde
Gemeente organiseert informatiebijeenkomst voor bedrijven over mogelijkheden

22sep Vlagtwedde gaat PMD-afval gescheiden inzamelen
De gemeente Vlagtwedde gaat met ingang van 3 oktober plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons – het zogenoemde ‘PMD-afval’ – gescheiden inzamelen. Inwoners hebben hiervoor een container gratis in bruikleen ontvangen. Met ingang van 3 oktober k

22sep Leningen met een lage rente stimuleren particuliere woningmarkt Vlagtwedde
De gemeente Vlagtwedde stimuleert de particuliere woningmarkt door inwoners tegen een lage rente leningen aan te bieden om een woning aan te schaffen, te verduurzamen of levensloopbestendig te maken. Sinds 2013 biedt de gemeente al de Starterslening

22sep Gemeente Westerwolde i.o. op koers met realisatie afspraakbanen
De gemeente Westerwolde i. o. heeft in 2015 en 2016 binnen haar organisatie goed invulling gegeven aan de afspraken die in Oost-Groningen zijn gemaakt om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens deze afspraken moest Bellin

22sep Concept sport- en beweegvisie Westerwolde 2018-2022 gepresenteerd
Gisteravond werd in Veelerveen de concept sport- en beweegvisie Westerwolde 2018-2022 gepresenteerd aan de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties. De visie, met als titel ‘Iedereen kan meedo

22sep Activiteiten voor senioren over bewegen en gezonde voeding
De gemeente Vlagtwedde, stichting Rzijn en Zorggroep Meander organiseren samen met Huis voor de Sport Groningen een voorlichtingsbijeenkomst en meerdere activiteiten voor senioren over het belang van bewegen en gezonde voeding. De activiteiten zijn o

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde