Informatie

Paginalijst

20okt Het landschap als schatkist
Op initiatief van wethouders Giny Luth en Bart Huizing van Westerwolde i. o heeft de bevlogen Andre Brasse van IVN de ondernemers uit Sellingen gisteravond laten proeven aan het ‘geschiedenisboek’ van Westerwolde. Ondernemers kunnen door samen te wer

20okt Inwoners van Westerwolde vanaf vandaag welkom in het Taalhuis
Vanaf vandaag kunnen inwoners van de gemeente Westerwolde die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen terecht in het Taalhuis. In het Taalhuis staat een professionele coördinator samen met speciaal getrainde vrijwilligers klaar om inwoners te o

18okt Inschrijving inkoop zorg Westerwolde van start
Gisteren hebben de colleges van gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde ingestemd met de aanbestedingsdocumenten voor de gezamenlijke inkoop van begeleiding en huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanbesteding

18okt Vroege Vogel actie van Mabin
Met nog 43 dagen om u aan te melden,staat het aantal aanmeldingen voorhet glasvezelnetwerk op 320. “Hoewel het aantal inschrijvingen noggeen 50% is, weten we uit ervaring datdit percentage in dit stadium hoog is. ”zegt Pieter van Grunsven, directeur

17okt Nacht van de Nacht in Westerwolde
Beleef de duisternis rondom Kamp De Beetse in Sellingen tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. Wandel mee door het bos en geniet van de duisternis. De wandeling begint om 19.30 uur bij de barak aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen.

13okt Deze acht partijen doen mee aan de herindelingsverkiezingen in Westerwolde
Gemeentebelangen Westerwolde, CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en D66 doen woensdag 22 november 2017 mee aan de herindelingsverkiezingen in Westerwolde. Vandaag was de openbare zitting van het centraal stembureau waarin

13okt Ter inzage legging proces-verbaal vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 22 november 2017 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerwolde maakt bekend dat: Het proces-verbaal van de vastgestelde kandidatenlijsten en lijstnummering voor

12okt Sportcoach Uniek Sporten begeleidt inwoners met beperking naar passende sport
Inwoners van de gemeente Vlagtwedde die minder vanzelfsprekend in beweging komen, kunnen een beroep doen op een Sportcoach Uniek Sporten. De sportcoach helpt sportverenigingen met het opzetten en versterken van een aangepast aanbod, begeleidt inwoner

11okt Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerwolde -Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Vlagtwedde maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerwolde op woensdag 22 november 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen

11okt Ter inzage legging kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 22 november 2017 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerwolde maakt bekend dat: De ingeleverde kandidatenlijsten met de aanduidingen van de politieke groeperin

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde