Zoekresultaten

Informatie gevonden over 'Home'

Pagina's met 'Home'

13 resultaten

Collegebesluitenlijst van 8 november 2016 (akkoordstukken) Ontslag op eigen verzoek (ZP.16-3456/DB.16-2722) ... Collegebesluit

/Politiek-en-bestuur/College-BW/Collegebesluitenlijst-van-8-november-2016-akkoordstukken - Laatst gewijzigd op: 23 november 2016

Aanslag gemeentelijke belastingen Eind februari verstuurt de gemeente een gecombineerde aanslag. Hierop staan de belastingen die gemeente heft en de nieuwe WOZ waarden. De belastingen op dit aanslagbiljet (kunnen) zijn afvalstoffenheffing, rioolrecht en onroerende zaak belasting ( OZ... Dossier

/Dossiers - Laatst gewijzigd op: 16 februari 2017

Toerisme In Vlagtwedde kunt u ook verrassend recreëren en genieten van al het natuurschoon.... Pagina

/Over-de-gemeente/Cultuur-en-toerisme - Laatst gewijzigd op: 12 mei 2016

Wonen en leven In de gemeente Vlagtwedde kunt u als inwoner betaalbaar genieten van een ruime woning in een prachtige omgeving.... Pagina

/Over-de-gemeente/Wonen-en-leven - Laatst gewijzigd op: 13 april 2015

Over Vlagtwedde Het landschap van de gemeente Vlagtwedde biedt een grote variatie. Er wordt veel gedaan aan bescherming en ontwikkeling van gebieden met een natuurhistorische betekenis. ... Pagina

/Over-de-gemeente/Over-Vlagtwedde - Laatst gewijzigd op: 13 april 2015

Inkoop Wmo gemeente Westerwolde De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde gaan vanaf 1 januari 2018 samen de nieuwe gemeente Westerwolde vormen. Daarnaast gaat de nieuwe gemeente de inkoop van de huishoudelijke hulp en begeleiding Wmo vanaf 1 januari 2018 zelf organiseren. Bestuurlij... Dossier

/Dossiers - Laatst gewijzigd op: 16 november 2017

Cittaslow De gemeente Westerwolde in oprichting is op 19 juni 2014 officieel toegetreden tot het internationale netwerk van Cittaslow gemeenten.... Dossier

/Dossiers - Laatst gewijzigd op: 25 juli 2017

Tegemoetkoming zorgkosten 2017 Met de verschuiving van ondersteuningstaken van het Rijk naar de gemeenten, zijn twee landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Dit betreft de Wtcg en de CER. Veel mensen met een ziekte of beperking kregen voorheen door... Dossier

/Dossiers - Laatst gewijzigd op: 30 mei 2017

PMD-afval De gemeente Vlagtwedde gaat met ingang van 3 oktober plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons – het zogenoemde ‘PMD-afval’ – gescheiden inzamelen. Inwoners van de gemeente krijgen hiervoor een container gratis in bruikleen. Hiertoe heeft de ge... Dossier

/Dossiers - Laatst gewijzigd op: 2 januari 2017

Negatief zwemadvies Natte Horizon Uit de resultaten van de laatste bemonstering bij de Natte Horizon te Bourtange is gebleken er een te hoog gehalte aan blauwalgen in de plas aanwezig is. In overleg met het waterschap Hunze en Aa’s is besloten om een negatief zwemadvies in te stellen... Nieuws

/Nieuws/Nieuwsberichten/2016/mei - Laatst gewijzigd op: 4 mei 2016


De zoekresultaten zijn verdeeld over 2 pagina's