Informatie

Voorschriften

De voorschriften die behoren bij het Besluit landbouw en het Besluit mestbassins kunt u vinden op de internetsite van infomil. de formulieren kunt u ook hieronder downloaden.

De voorschriften waaraan u moet voldoen indien u meldingsplichtig bent op grond van het BARIM komen automatisch beschikbaar op basis van uw melding.

Indien u vergunningplichtig bent worden maatwerkvoorschriften aan de vergunning verbonden. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de diverse besluiten.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde