Vragen aan de gemeente

Veelgestelde vragen over werk en inkomen

Werk en inkomen

icon

Hoe werkt het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF)? Hoe werkt het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF)?


icon

Hoe lang duurt het voordat er een besluit is genomen op mijn aanvraag? Hoe lang duurt het voordat er een besluit is genomen op mijn aanvraag?


icon

Hoe hoog wordt mijn uitkering? Hoe lang duurt het voordat er een besluit is genomen op mijn aanvraag?


icon

Wat zijn de veranderingen met betrekking tot de arbeidsverplichtingen? Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving.


icon

De tegenprestatie (maatschappelijke bijdrage), wat houdt dit in? U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen.


icon

Kan ik nog steeds bijzondere bijstand aanvragen? Ja, onder de Participatiewet kunt u individuele bijzondere bijstand blijven aanvragen.


icon

De individuele inkomenstoeslag vervangt de langdurigheidstoeslag, wat betekent dit voor mij? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u kan geven als u onder andere een aantal jaren van een minimuminkomen leeft.


icon

Hoe zit het met de uitkering voor alleenstaande ouders? Vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een alleenstaande ouder met de kostendelersnorm gelijk aan die van een alleenstaande.


icon

Wanneer gaat de kostendelersnorm in? De kostendelersnorm is geregeld in de Participatiewet. Die gaat op 1 januari 2015 in.


icon

Wie telt wel en niet mee voor de kostendelersnorm? Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?