Veelgestelde vraag

Erkennen kind

?
Wat gebeurt er als er sprake is van erkenning in het buitenland?

Antwoord op uw vraag


Heeft uw erkenning in het buitenland plaatsgevonden? Dan kan de erkenning onder bepaalde voorwaarden in Nederland worden geaccepteerd:

  • Is het kind in Nederland geboren? Dan moet er een latere vermelding aan de geboorteakte worden toegevoegd.
  • Is het kind in het buitenland geboren? Dan zal naar plaatselijk gebruik wel of geen vermelding aan de geboorteakte worden toegevoegd.