Veelgestelde vraag

Bezwaar maken

?
De aanslag is niet aan de juiste persoon gericht, wat moet ik doen?

Antwoord op uw vraag


U moet bezwaar aanteken en in dit bezwaarschrift aangeven dat u op 1 januari van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft geen eigenaar/gebruiker van het pand was.

U kunt digitaal bezwaar maken via het WOZ-portaal   van de gemeente Vlagtwedde