Vragen aan de gemeente

Veelgestelde vragen algemeen

Algemeen

icon

Hoe moet ik de besteding van jaarlijkse subsidiegelden verantwoorden? Wanneer een subsidie lager dan een totaalbedrag van eur 3000,- is verleend dan is het besluit tot verlening tevens aan te merken als het besluit tot vaststelling van de subsidie.


icon

Hoe moet ik de besteding van eenmalige subsidiegelden verantwoorden? U moet een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit aanbieden aan de gemeente.


icon

Ik wil een spandoek ophangen. Aan welke regels moet ik mij houden? U moet zich bij het ophangen van spandoeken aan een aantal regels houden.


icon

Mag ik altijd een collecte organiseren, of alleen in bepaalde periodes? Voor niet-landelijke collectes verleent de gemeente alleen vergunning voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.


icon

Ik heb een klacht over de gemeente, en ik kom er met de gemeente niet uit. Wat kan ik doen? U heeft een klacht en komt er met de gemeente niet uit? Dan kunt u naar de Nationale Ombudsman gaan.