Producten

Werk en inkomen

Werk en inkomen

icon

Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Bijstand Iedereen die in Nederland woont, moet in principe betaald werk hebben. De Participatiewet is bedoeld als vangnet, voor als dit tijdelijk niet lukt. De bijstandsuitkering is het laatste vangnet. Eerst wordt gekeken naar een andere voorzie

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Participatieregeling Heeft u weinig geld te besteden, omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor de participatieregeling. Onder de participatieregeling vallen kortingen op abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen voor (plaatseli

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Individuele inkomenstoeslag Heeft u weinig geld te besteden, omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag. De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u één keer in de twaalf maanden kunt krijgen van de gemeente.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

IOAW De IOAW is een uitkering voor oudere, werkloze burgers. De uitkering is zolang de werkloosheid duurt en zo nodig tot aan het 65e levensjaar. Er zijn twee situaties waarin u mogelijk recht heeft op IOAW : U bent op of na uw vijftigste verjaardag werk

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

IOAZ De IOAZ is een uitkering voor oudere gewezen zelfstandigen. De oudere zelfstandige kan na het beëindigen van zijn of haar bedrijf tot zijn 65e jaar een uitkering voor levensonderhoud krijgen. Wilt u IOAZ aanvragen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Tegemoetkoming kosten kinderopvang Brengt u uw kind(eren) onder bij een geregistreerd kinderdagverblijf, bij geregistreerde buitenschoolse opvang of via een geregistreerd gastouderbureau? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Ouders die

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Individuele studietoeslag Studerenden die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. U woont in de gemeente Vlagtwedde U bent 18 jaar of ouder; U heeft rech

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen