Producten

Subsidie

Subsidie

icon

Structurele subsidie Deze subsidie stimuleert of ondersteunt, waar dat nodig is, de activiteiten die in het belang van de plaatselijke gemeenschap plaatsvinden.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Incidentele activiteiten subsidie Deze subsidievorm kent geen zware prestatieverplichting voor de aanvrager.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Budget subsidie Subsidie voor ten hoogste vier jaren waarbij een directe relatie bestaat tussen de subsidie en de met deze subsidie beoogde doelen

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Subsidie algemeen Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de in de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 opgenomen criteria. Voorwaarden tot subsidieverstrekking voor verenigingen zijn te vinden in de NOTITIE BELEIDSREGELS 2014. pdf. Subsidie Algemeen Overige sub

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Subsidie sportverenigingen Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de in de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 opgenomen criteria. Voorwaarden tot subsidieverstrekking voor verenigingen zijn te vinden in de NOTITIE BELEIDSREGELS 2014. pdf Incidentele aanvragen voor aa

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Incidentele subsidie bijzondere activiteiten sportverenigingen Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de in de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 opgenomen criteria. Voorwaarden tot subsidieverstrekking voor verenigingen zijn te vinden in de NOTITIE BELEIDSREGELS 2014. pdf De bijdrage wordt maar één ke

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Subsidie viering Koningsdag en bevrijdingsdag Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de in de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 opgenomen criteria. Voorwaarden tot subsidieverstrekking voor verenigingen zijn te vinden in de NOTITIE BELEIDSREGELS 2014. pdf Ten behoeve van activiteiten

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Subsidie voor onderhoud speelvoorzieningen Aanvragen voor subsidie moeten voldoen aan de in de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2012 opgenomen criteria. Voorwaarden tot subsidieverstrekking voor verenigingen zijn te vinden in de NOTITIE BELEIDSREGELS 2014. pdf Initiatieven van buurt- of sp

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Fonds Wonen en Leven Voor het stimuleren en mogelijk maken van burgerinitiatieven is het Fonds Wonen en Leven in het leven geroepen. Burgers kunnen een bijdrage aanvragen voor de incidentele kosten van een project en/of activiteit die bijdraagt aan de leefbaarheid van de

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen