Productinformatie

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  • Betalen via automatische incasso
  • Gemeentelijke belastingen in termijnen betalen
  • Aanvragen, stopzetten, of rekeningnummer veranderen

Algemene informatie


Gemeentelijke belastingen worden via een gecombineerde aanslag geheven. Het gaat om de:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • onroerende zaakbelasting (OZB)

U kunt de gemeente machtigen om deze gemeentelijke belastingen automatisch in termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Het bedrag wordt dan automatisch in 10 termijnen afgeschreven.

U kunt de volgende acties digitaal doen:

  • Automatische incasso aanvragen

Als u al betaalt via automatische incasso:

  • Uw rekeningnummer veranderen
  • Betalen via automatische incasso stopzetten

Hoe werkt hetVia internet aanvragen
U kunt via een online formulier de gemeente machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch te laten afschrijven. Ook kunt u met ditzelfde formulier uw automatische machtiging weer intrekken, of uw rekeningnummer wijzigen.

Naar het gemeentehuis
U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een automatische betaling, of intrekking van deze betaling door te geven.

Wat kost het


Aan het aanvragen van automatische betalingen of het intrekken hiervan zijn geen kosten verbonden.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het aanvragen of intrekken van een automatische incasso? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 320 220.