Raadsinformatie

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt eens per vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Vlagtwedde die stemrecht hebben. De burgers zijn dus de opdrachtgevers van de raad en de raad hun afvaardiging. De gemeenteraadsleden bepalen het beleid van de gemeente, verdelen het budget en mogen regels stellen zoals bestemmingsplannen. Het aantal raadsleden dat een gemeenteraad telt, is afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeenteraad van Vlagtwedde heeft 17 raadsleden.

De gemeenteraad van Vlagtwedde kent twee soorten raadsvergaderingen en twee vergadermomenten per maand: de Commissievergadering en de Raadsvergadering. Daarnaast zijn er informatieve bijeenkomsten. 

  Vergaderschema 2016 definitief.pdf

Vergaderschema 2017 .pdf

Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderingen van de huidige raadsperiode. Terugzoeken in oudere raadsvergaderingen (vanaf 2004)  kan ook. 

Mocht u per e-mail een melding willen ontvangen wanneer de raadsstukken online staan, meld u zich dan aan via .

De raadsvergadering wordt live uitgezonden door Radio Westerwolde