Informatie

Tips voor vrijwilligers

Vrijwilligers en een uitkering

Wanneer je een uitkering hebt, zijn er een aantal regels om rekening mee te houden. Een vrijwilligersbaan mag bijvoorbeeld het zoeken en solliciteren naar een betaalde baan niet in de weg staan. Ook mag het vrijwilligerswerk een betaalde kracht niet vervangen. Het is altijd goed om te overleggen met de contactpersoon van de uitkeringsinstantie. Zij staan vaak positief tegenover vrijwilligerswerk, het kan immers een opstap naar een vaste baan betekenen. In de meeste gevallen is het verplicht om te melden dat je vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Vrijwilligers en een vergoeding

Veel organisaties waar vrijwilligers werken geven een vergoeding van onkosten voor bijvoorbeeld reizen, telefoon en administratie. Gaat het om een vergoeding van werkelijk gemaakte kosten? Dan hoeft over dat bedrag geen belasting betaald te worden. Bewaar wel de bonnetjes, de kosten moeten aantoonbaar zijn!

Soms heeft een organisatie een vaste vergoeding. Tot 700 euro per jaar (20 euro per week) is deze vergoeding vrijgesteld van belasting. Komt een vaste vergoeding naast een vergoeding met bonnetjes dan moet er belasting betaald worden, de vaste vergoeding wordt dan gezien als inkomen.

Vrijwilligers en verzekeringen

De organisatie waar je als vrijwilliger werkt is aansprakelijk voor door jou gemaakte schade. Als een organisatie een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) heeft, dan wordt de schade vergoed. Heeft de organisatie geen AVB, of werk je niet bij een vaste organisatie? Zorg dan voor een particuliere aansprakelijkheidsverzekering waarin ook vrijwilligerswerk is verzekerd.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde