Informatie

Verlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de openbare verlichting.

Klachten over de openbare verlichting, zoals defecte verlichting, beschadigde lantaarnpalen e.d., kunnen doorgegeven worden aan de gemeente via het meldingsformulier .

In geval van spoed kunt u ook bellen met (0599) 320 111.

Het onderhoud aan de verlichting verloopt volgens een vastgesteld schema. Dit betekent dat alleen bij storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen, direct extra onderhoud wordt gepleegd.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde