Informatie

Leerplicht

In de leerplichtwet staat dat het de taak van ouder(s) of verzorger(s) is ervoor te zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat. Kinderen mogen naar school als ze vier jaar zijn. Als kinderen vijf jaar zijn moeten ze naar school. De leerplicht voor kinderen duurt vanaf het vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin ze zestien worden.

Leerplichtadministratie

De gemeente houdt een leerplichtadministratie bij. Zo weten we of leerplichtige kinderen in de gemeente op school zitten, en welke school zij bezoeken. Om deze administratie actueel te houden, moeten scholen hun in- en uitschrijvingen wekelijks doorgeven aan de gemeente. Als blijkt dat een leerplichtig kind geen school bezoekt, komt de leerplichtambtenaar in actie.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar let erop dat iedereen zich houdt aan de leerplichtwet. Hij of zij geeft voorlichting, advies, begeleiding en bemiddeling. Enkele voorbeelden:

  • Controle bij verzuim en ondernemen van mogelijke (vervolg)actie
  • Bemiddelen bij problemen tussen leerling, ouders en scholen
  • Meewerken aan het (her)plaatsen van (dreigende) uitvallers

Kwalificatieplicht

Jongeren tussen de zestien en de achttien hebben een kwalificatieplicht. Dat betekent dat een jongere die nog geen startkwalificatie heeft een traject richting startkwalificatie moet volgen. Een startkwalificatie is:

  • Een diploma op MBO 2 niveau of hoger
  • Een HAVO diploma
  • Een VWO diploma

Jongeren tussen de zestien en de achttien die al een startkwalificatie hebben zijn dus niet meer verplicht onderwijs te volgen.

Meer informatie

U wilt meer weten over de leerplicht? Dan kunt u contact opnemen met onze leerplichtambtenaar , de heer R. Tammenga (0599-320293)

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde