Informatie

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat iets zegt over het gebruik van de grond en de opstallen (bijvoorbeeld de gebouwen), en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. Bestemmingsplannen hebben twee belangrijke functies: 'ruimte beheren' en 'een gebied ontwikkelen'. Wil de gemeente bijvoorbeeld samen met een projectontwikkelaar ergens iets ontwikkelen? Dan moet dit eerst in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Als er geen ontwikkelingen zijn, beschrijft het bestemmingsplan de situatie zoals die dan is.

Een bestemmingsplan heeft drie onderdelen:

  • Toelichting: Verduidelijkt de bedoeling van het plan
  • Verbeelding (Plankaart): Geeft de precieze bestemming aan
  • Regels

Een bestemmingsplan is juridisch bindend voor iedereen. Dus voor burgers, bedrijven, instellingen én overheden. De juridische kracht komt voort uit de voorschriften en de plankaart. Wij publiceren onze nieuwe bestemmingsplannen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

De gemeente Vlagtwedde publiceert ook een stand van zaken  omtrent de diverse bestemmingsplannen.


In het recente verleden zijn er bestemmingsplannen vastgesteld die niet geraadpleegd kunnen worden via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Dit zijn de volgende bestemmingsplannen:

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde