Informatie

Geschiedenis

Hieronder volgt een korte schets van de geschiedenis van de gemeente Vlagtwedde

Ontstaan

Al in 1150 werden de dorpen in het noorden van de gemeente, Vlagtwedde en Bourtange, vermeld in de archieven. Er was toen al een eigen bestuur en een eigen wapen. Het wapen bestond uit een schild, met daarop een samengebonden schoof met uitspringende aren. Van 1801 tot 1812 behoorden de dorpen Bourtange, Sellingen, Ter Apel en Vlagtwedde, met de omliggende gehuchten, tot de gemeente Bourtange. Met ingang van december 1811 werd de zelfstandige gemeente Vlagtwedde ingesteld. De gemeente Vlagtwedde bestond hoofdzakelijk uit het noordelijk deel van de huidige gemeente tot en met Jipsinghuizen. De dorpen Ter Apel, Bourtange en Sellingen en de omliggende gehuchten behoorden tot 1822 tot de gemeente Bourtange. Hierna werd de gemeente Bourtange opgeheven en ging het gebied tot de gemeente Vlagtwedde behoren. Het dorp Vlagtwedde diende tot 1890 als hoofdplaats en als zetel van het gemeentebestuur. Daarna werd deze zetel overgeplaatst naar Sellingen.

Economie

De bevolking leefde hoofdzakelijk van primitieve landbouw, het houden van schapen en van bijverdiensten in het veen. De bouw van kanalen en wegen en de grootscheepse ontginning van woeste gronden hadden een gunstige invloed op de welvaart in dit gebied. Ter Apel en de directe omgeving ondergingen hun eerste echte ontwikkeling rond 1858. Dit was onder andere te danken aan het kanaal dat gegraven werd van Stadskanaal naar Ter Apel. Ook het graven van turf en het als landbouwgronden in cultuur brengen van dalgronden hebben hier aan bijgedragen.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde