Nieuwsbericht
11 mei

Derde ster Keurmerk Veilig Ondernemen voor centrum Ter Apel

RSS

Het centrum van Ter Apel krijgt de derde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Winkelgebieden. Dat is bepaald naar aanleiding van een onafhankelijke audit door KIWA. Door middel van een gestructureerd overleg tussen de gemeente, ondernemers- en handelsvereniging Mercurius, politie, Veiligheidsregio Groningen en met ondersteuning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gewerkt aan een maatregelenpakket dat in de komende drie jaar moet leiden tot verbetering van de veiligheid in het winkelgebied. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant, dat op maandag 22 mei door de deelnemende partijen wordt ondertekend. Hiermee is de doorstart van het KVO voor het centrum van Ter Apel een feit.

Op de lijst met actiepunten staan onder andere de verdere aanpak van winkeldiefstallen, overvallen, inbraken, overlast, verbetering van de brandveiligheid, handhaving en toezicht en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte rondom het winkelgebied. De derde ster is een bekroning op de samenwerking en laat zien dat de partijen vastbesloten zijn om samen te werken aan een schoon, heel en veilig centrum in Ter Apel.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Ter Apel is in 2006 gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2008 heeft dit geresulteerd in de toekenning van de eerste ster voor het centrum. Het KVO voor winkelgebieden biedt landelijk een gestructureerde manier om de samenwerking tussen ondernemers, politie, gemeente en andere relevante partijen tot stand te brengen. Uiteraard met als belangrijkste doel de veiligheid in een winkelgebied te vergroten. Het KVO-certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Elke hercertificering levert een volgende ster op, tot een maximum van vijf.

Gepubliceerd op: 11 mei 2017

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde

Alle kinderen verdienen het om mee te doen aan sportactiviteiten. Om dit moge ... lees verder
14
sep
Bekijk hier alle schoolvakantie van het schooljaar 2017 / 2018. ... lees verder
13
sep
De wethouders Lea van der Tuin, Seine Lok en Goziena Brongersgaan ervoor! Sam ... lees verder
12
sep
Samen met inwoners, lokaleondernemers, Cittaslowsupportersen organisatiesorga ... lees verder
12
sep
De moderne tijd heeft ons veel gebracht. Maar leidt soms ook tot drukte, hect ... lees verder
07
sep