Nieuwsbericht
11 okt

Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerwolde -Stemmen bij volmacht

RSS

De burgemeester van Vlagtwedde maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerwolde op woensdag 22 november 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij de Afdeling Publiekszaken van de gemeente Vlagtwedde zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 9 oktober 2017 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 9 oktober 2017 als kiezer zijn geregistreerd. 
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door : Afdeling Publiekszaken Dorpsstraat 1 9551 AB Sellingen Plaats: Sellingen

Datum: woensdag 11 oktober 2017

De burgemeester voornoemd, L.A.M. Kompier

Gepubliceerd op: 11 oktober 2017

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde

Oliebolleninstuif Op 29 december neemt burgemeester Leontien Kompier afschei ... lees verder
14
dec
Op 21 december neemt wethouder Seine Lok afscheid als wethouder van de gemeen ... lees verder
14
dec
Na ruim twee eeuwen komt er op 1 januari 2018 een eindeaan de gemeente Vlagtw ... lees verder
13
dec
Inschrijven voor glasvezel is nog steeds mogelijk via mabingroningen. nl. Doe ... lees verder
13
dec
Tot 1 januari 2018 kunt u zoals u gewend bent terecht bij uw eigen gemeente: ... lees verder
12
dec