Informatie

Paginalijst

11jan VASTSTELLING BELASTINGVERORDENINGEN
Het college maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 december 2016 het volgende heeft vastgesteld: De Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Vlagtwedde 2017, tarieven 0,1580 % voor de eigenaar en 0,1193 % voor de gebruike

15dec Aanwijzingsbesluit toezichthouder calamiteiten en geweld Wmo 2015
Op grond van artikel 6. 1 van de Wmo 2015 wijst het college van burgemeester en wethouders de functie 'Toezichthouder calamiteiten en geweld' van de gemeente Groningen aan als toezichthouder inzake de uitoefening van de toezichthoudende bevoegdheden

26okt Wegafsluiting
In verband met de te houden ATB toertocht is de G. Buwaldaweg in Jipsingboertange tussen de aansluiting met de Jipsingboertangerweg en huisnummer 29, op zondag 30 oktober 2016 van 06. 00 tot 07. 30 uur voor het verkeer afgesloten. Een en ander korter

13okt Tijdelijke gebruiksvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning is verleend: Voor het in gebruik nemen van een feesttent op 18 en 19 november 2016 ten behoeve van het evenement "Het Echte Piratenfeest" op de locatie Oval Racebaan "De Polderputten" aan de

05okt Aanwijzingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde;Gelet op de titel 5. 2 en afdeling 10. 1. 1 van de Algemene wet bestuursrecht,Gelet op art. 6. 1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 9. 2. van de JeugdwetBesluiten: De volgende pers

11nov Verordening tot wijziging van de Verordening Participatieraad
In zijn vergadering van 27 oktober 2015 heeft de gemeenteraad de verordening tot wijziging van de Verordening Participatieraad gemeente Vlagtwedde 2013 vastgesteld. De verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 oktober 2015 in werking.

17dec Wmo-besluit 2015 en Wmo-beleidsregels 2015
Het college van de gemeente Vlagtwedde heeft op 9 december 2014 het ‘Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015’

04feb Proces-verbaal van het onderzoek naar kandidatenlijsten
Vandaag heeft het centraal stembureau van de gemeente Vlagtwedde in een besloten zitting de op 3 februari 2014 (dag van de kandidaatstelling) door de politieke partijen ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht.

29jan Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt,

22jan Herinrichting Nederveen Cappelstraat in Ter Apel
De plannen voor de herinrichting van de Nederveen Cappelstraat zijn uitgewerkt en gereed voor uitvoering.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde