Informatie

Paginalijst

13okt Tijdelijke gebruiksvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning is verleend: Voor het in gebruik nemen van een feesttent op 18 en 19 november 2016 ten behoeve van het evenement "Het Echte Piratenfeest" op de locatie Oval Racebaan "De Polderputten" aan de

05okt Aanwijzingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde;Gelet op de titel 5. 2 en afdeling 10. 1. 1 van de Algemene wet bestuursrecht,Gelet op art. 6. 1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 9. 2. van de JeugdwetBesluiten: De volgende pers

11nov Verordening tot wijziging van de Verordening Participatieraad
In zijn vergadering van 27 oktober 2015 heeft de gemeenteraad de verordening tot wijziging van de Verordening Participatieraad gemeente Vlagtwedde 2013 vastgesteld. De verordening treedt met terugwerkende kracht per 1 oktober 2015 in werking.

17dec Wmo-besluit 2015 en Wmo-beleidsregels 2015
Het college van de gemeente Vlagtwedde heeft op 9 december 2014 het ‘Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2015’

04feb Proces-verbaal van het onderzoek naar kandidatenlijsten
Vandaag heeft het centraal stembureau van de gemeente Vlagtwedde in een besloten zitting de op 3 februari 2014 (dag van de kandidaatstelling) door de politieke partijen ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht.

29jan Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt,

22jan Herinrichting Nederveen Cappelstraat in Ter Apel
De plannen voor de herinrichting van de Nederveen Cappelstraat zijn uitgewerkt en gereed voor uitvoering.

22jan Heffings- en Invorderingsambtenaar
Deze aanwijzingsbesluiten liggen voor iedereen ter inzage in kamer 10 van het gemeentehuis (tijdens de openingstijden).

12dec Besluit gemeenschappelijke regelingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december 2013 besloten

08mei Tweede Wmo-besluit 2013 en eigen aandeel RegioTaxiPlus
De belangrijkste wijziging is de verhoging van het eigen aandeel voor RegioTaxiPlus

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde