Informatie

Paginalijst

20jul Verleende ontheffingen artikel 35 Drank- en Horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 8 t/m 15 juli 2016 op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet onderstaande ontheffingen zijn verleend. Ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens de zomeravond

29jun Tijdelijke gebruiksvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend aan: De heer L. Elling van zwem- en polovereniging "Zepta" ten behoeve van het plaatsen en gebruiken van een tent van 18 t/m 21 augustus 2016 ten behoeve van het eveneme

29jun Verleende vergunning o.g.v. APV/ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 17 t/m 24 juni 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde (APV) en op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet onderstaande vergunning/ontheffing zijn verleend.

22jun Verleende vergunning o.g.v. APV/ontheffingen artikel 35 Drank- Horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 10 t/m 17 juni 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde (APV) en op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet onderstaande vergunning/ontheffingen zijn verleend.

15jun Verleende vergunningen o.g.v. APV
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 3 t/m 10 juni 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde onderstaande vergunningen zijn verleend. - Evenementenvergunning en een ontheffing voor geluid voor: “40 ja

08jun Verleende vergunningen o.g.v. APV
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 26 mei t/m 3 juni 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde onderstaande vergunningen zijn verleend. Vergunning voor het venten van loten in de laatste week van jun

03jun Verleende vergunningen o.g.v. APV
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 20 t/m 27 mei 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde onderstaande vergunningen zijn verleend. Evenementenvergunning voor het houden van de Slag om Bourtange op z

26mei Verleende vergunningen o.g.v. APV/ontheffingen artikel 35 Drank- Horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 12 t/m 20 mei 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde (APV) en op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet onderstaande vergunningen/ontheffingen zijn verleend.

18mei Verleende vergunningen o.g.v APV/ontheffingen artikel 35 Drank- Horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er in de periode van 9 t/m 11 mei 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde (APV) en op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet onderstaande vergunningen/ontheffingen zijn verleend.

18mei Tijdelijke gebruiksvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend aan: De heer H. G. Kaput voor het in gebruik nemen van een tent op 5 juni 2016 ten behoeve van het evenement "Trekkertrek Vlagtwedde" op de locatie evenemententerrein Vla

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde