Informatie

Tegemoetkoming zorgkosten 2017

Met de verschuiving van ondersteuningstaken van het Rijk naar de gemeenten, zijn twee landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Dit betreft de Wtcg en de CER. Veel mensen met een ziekte of beperking kregen voorheen door deze regelingen jaarlijks een tegemoetkoming voor hun hoge zorgkosten.

Het Rijk heeft gemeenten gevraagd een regeling te treffen om mensen met een laag inkomen en die extra zorgkosten hebben, financieel tegemoet te komen. Als alternatief biedt de gemeente Vlagtwedde sinds 2015 een collectieve ziektekostenverzekering GarantVerzorgd via Menzis aan. Daarnaast biedt de gemeente Vlagtwedde een eenmalige tegemoetkoming in de zorgkosten aan. De hoogte van de tegemoetkoming is in 2017 maximaal € 250,- per persoon.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Vlagtwedde. 
 • u verblijft rechtmatig in Nederland. 
 • u heeft uw verplicht eigen risico à € 385,-- in 2017 volledig benut. 
 • u maakt GEEN gebruik van de collectieve verzekering GarantVerzorgd 3 via Menzis. 
 • u komt niet in aanmerking voor de inkomenscompensatie in verband met arbeidsongeschiktheid in het kader van de WAO, WIA, Wajong of WAZ, via het UWV. 
 • u heeft een inkomen tot maximaal 130 % van het sociaal minimum. Deze bedragen zijn per 1 januari 2017:
  - gehuwden/samenwonenden tot de AOW gerechtigde leeftijd max. € 1723,97 per maand, zonder vt.
  - gehuwden/samenwonenden vanaf de AOW gerechtigde max. €1851,95 per maand, zonder vt.
  - alleenstaanden tot de AOW gerechtigde leeftijd max. € 1.206,78 per maand, zonder vt.
  - alleenstaanden vanaf de AOW gerechtigde leeftijd max € 1.356,42 per maand, zonder vt.

Aanvragen

Vanaf 1 juni 2017 kunt u bij de gemeente Vlagtwedde een aanvraag doen voor deze tegemoetkoming zorgkosten. De aanvraag geldt voor 2017 en deze dient uiterlijk op 31 maart 2018 te worden ingediend.

Inwonende kinderen boven de 18 jaar met geen of weinig inkomen kunnen ook voor deze tegemoetkoming in de zorgkosten in aanmerking komen. Zij dienen zelf een aanvraag te doen.

Voor het doen van een aanvraag moet u een formulier invullen. Het formulier is verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis en bij de Steunstees. U kunt het formulier ook downloaden via www.vlagtwedde.nl. Bij het aanvraagformulier stuurt u een recent bewijs van uw inkomen mee, zoals een kopie van een loonstrookje/uitkeringsbewijs of bankbijschrijving. Tevens dient u een overzicht van uw zorgkosten in 2017 mee te zenden. Ook dient u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen.

Uw aanvraagformulier met bijlagen kunt u zenden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen of zenden via .

Voor meer informatie verzoeken wij u op werkdagen, tussen 10.00 uur en 11.30 uur, te bellen met telefoonnummer: 0599-320 220.

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde