Informatie

Nieuwe Drank en Horecaverordening

De gemeenteraad heeft op 19 december 2013 een nieuwe Drank- en Horecaverordening vastgesteld. Kijk hieronder wat dit voor u als horecabedrijf, detailhandel of paracommerciële instelling betekend.  

Horecabedrijven

Per 1 januari 2014 wijzigt de wet en gaat de leeftijdsgrens voor het kopen en verkopen van alcohol aan jongeren naar 18. Deze wet geldt natuurlijk ook voor de gemeente Vlagtwedde.

Verder zijn voortaan kortdurende prijsacties (de zgn. Happy Hours) verboden. Dit betekent dat de prijs niet lager dan 60% van de normale prijs mag zijn, als de prijsactie korter duurt dan 24 uren. De burgemeester kan, in zeer bijzondere omstandigheden, een ontheffing verlenen.

Tot slot kan de burgemeester tijdvakken en delen van de gemeente aanwijzen waarin geen alcohol geschonken mag worden. Dit zal alleen in bijzondere omstandigheden gebeuren en daarvan wordt u natuurlijk tijdig op de hoogte gesteld. Heeft u nog vragen of wilt u een ontheffing aanvragen: neem dan contact op met de heer Reijns of de heer Sibon via of tel. (0599) 320 220.

Detailhandel

Per 1 januari 2014 wijzigt de wet en gaat de leeftijdsgrens voor het kopen en verkopen van alcohol aan jongeren naar 18. Deze wet geldt natuurlijk ook voor de gemeente Vlagtwedde.

Vanaf 1 januari 2014 zijn prijsacties beperkt. Dit betekent dat de prijs van alcoholhoudende dranken niet lager mogen zijn dan 70% van de prijs die u normaal vraagt. Tenzij de prijsactie langer dan één week duurt. De burgemeester kan, in zeer bijzondere omstandigheden, een ontheffing verlenen.

Tot slot kan de burgemeester tijdvakken en delen van de gemeente aanwijzen waarin geen alcohol geschonken mag worden. Dit zal alleen in bijzondere omstandigheden gebeuren en daarvan wordt u natuurlijk tijdig op de hoogte gesteld. Heeft u nog vragen of wilt u een ontheffing aanvragen: neem dan contact op met de heer Reijns of de heer Sibon via of tel. (0599) 320 220.

Paracommerciële inrichtingen

Hebt u een Drank- en Horecavergunning, maar valt u niet onder de detailhandel of een horecabedrijf? Dan bent u waarschijnlijk een paracommerciële inrichting. Dit betekent dat het eerste doel van uw stichting, vereniging of genootschap niet gericht is op de verstrekking van alcoholische dranken, maar op bijvoorbeeld uitoefening van geloof, uitoefening van sport of uw activiteiten zijn gericht op de leefbaarheid van de buurt.

De nieuwe verordening.

In de nieuwe verordening veranderen er vier dingen:

  1. u mag geen alcohol meer schenken voor 15.00 uur; 
  2. u mag van twee uur voor de eerste, tot twee uur na de laatste activiteit, alcohol schenken. Voorbeeld 1: uw voetbalvereniging speelt om 14.00 uur de eerste wedstrijd en het eindsignaal van de laatste wedstrijd klinkt om 17.00 uur. Dan mag u vanaf 15:00 uur alcohol schenken. Om 17.00 + 2 uren = 19.00 uur moet u de tap sluiten. Voorbeeld 2: begint de wedstrijd om 18.00 uur en eindigt deze om 21.00 uur dan mag u tussen 16.00 en 23.00 uur alcohol schenken.
  3. u mag geen feesten en partijen organiseren die niets met de doelstelling van uw vereniging, genootschap of stichting te maken hebben.
  4. u mag uw ruimte niet verhuren voor een feestje waarbij mensen zelf hun drank meenemen terwijl deze mensen geen connectie hebben met uw vereniging, genootschap of stichting. Voorbeeld: de voorzitter van uw kerkgenootschap neemt afscheid. U kunt dan uw eigen ruimte gebruiken voor een afscheidsfeestje. Het is echter niet toegestaan om uw ruimte te verhuren aan de volleybalvereniging.

Buurt- en Dorpshuizen

Burgemeester en wethouders vinden dat de dorps- en buurthuizen een speciale plek innemen in de gemeente Vlagtwedde. Deze dorps- en buurthuizen hebben een brief gehad met uitleg over hun positie. Die brief kunt u hieronder downloaden. 

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde