Informatie

Inkoop Wmo gemeente Westerwolde i.o.

zorg aanbeteding2.jpg

De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde gaan vanaf 1 januari 2018 samen de nieuwe gemeente Westerwolde vormen. Daarnaast gaat de nieuwe gemeente de inkoop van de huishoudelijke hulp en begeleiding Wmo vanaf 1 januari 2018 zelf organiseren.

Bestuurlijk aanbesteden

De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde gaan in gezamenlijkheid middels bestuurlijk aanbesteden nieuwe contracten sluiten betreffende huishoudelijk hulp en begeleiding Wmo. De gemeenten zijn voornemens zoveel als mogelijk dezelfde aanbieders te contracteren voor de uitvoering van de dienstverlening. De procedure staat eveneens open voor nieuwe aanbieders.

Ter voorbereiding hierop zijn we nu bezig de inkoop voor de nieuwe gemeente te organiseren. Door middel van deze webpagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Planning van activiteiten

Hieronder vindt u de planning van activiteiten die geweest zijn en die gepland zijn, zodat u een transparant overzicht heeft van alle activiteiten.

Activiteiten die geweest zijn

  • 1 juni 2017 Informatiebijeenkomst Wmo-adviesraad Bellingwedde en Participatieraad Vlagtwedde. 
  • 12 juni 2017 Informatiebijeenkomst welzijnsorganisaties Bellingwedde en Vlagtwedde. 
  • 13 juni 2017 Informatiebijeenkomst gecontracteerde zorgaanbieders.

Geplande activiteiten

17 juli 2017: eerste bijeenkomst Ontwikkeltafel. Hiervoor zijn de volgende organisaties uitgenodigd: 

  • Achtergrond HH/THT: Buurtdiensten, Flexiplus, Tzorg, Zorgkompas.
  • Achtergrond Individuele begeleiding: Humanitas, Novo, Zorg Dichtbij. 
  • Achtergrond Dagbesteding: de Blanckenborg, Meander, Oosterlengte. 
  • Achtergrond kleine(re) aanbieder: Aller Tonen, Boerderij Hooghei, Buiten Villa Doen, C&S Community Coaching, Grunozorg, Sociaal Pedagogisch Centrum. De agenda en de stukken voor de ontwikkeltafel worden vooraf op deze pagina gepubliceerd.
Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde