Informatie

Nieuwsarchief

23feb Foutieve belastingbijsluiter bij aanslag
Deze week zijn de belastingaanslagen 2017 van de gemeente Vlagtwedde bezorgd met de verkeerde belastingbijsluiter, namelijk die van 2016. Dit kan verwarring oproepen omdat de tarieven die in deze belastingbijsluiter staan niet corresponderen met de b

22feb Inwonersbijeenkomst over veiligheidsgevoel in Ter Apel
Eind vorig jaar zijn in Ter Apel verschillende maatregelen genomen om de overlast terug te dringen van een kleine groep asielzoekers. Om van inwoners te horen hoe zij het effect van deze maatregelen en de veiligheid momenteel ervaren, organiseert de

22feb Carnaval extra feestelijk zonder inbraak
Feestdagen zoals carnaval zijn ideaal voor inbrekers. Op deze dagen zijn veel mensen niet thuis, waardoor inbrekers vaak ongestoord hun gang kunnen gaan. Thuiskomen na een inbraak is alles behalve feestelijk. Let op (elkaar) De woninginbrekers tegenh

22feb Inwoners kunnen meedoen aan Groninger Pubquiz
Op donderdag 16 maart 2017 organiseren de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in het kader van de Grunneger Weke een Groninger Pubquiz. Verschillende teams worden tijdens de quiz getest op hun kennis van alles wat met Westerwolde en de provincie Gro

21feb Westerwolde i.o. start met inkoop zorg per 2018
De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde starten met de gezamenlijke inkoop van begeleiding en huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

21feb Inwoners kunnen meedoen aan Groninger Pubquiz
Op donderdag 16 maart organiseert RSG Ter Apel in samenwerking met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in het kader van de Grunneger Weke een Groninger Pubquiz.

16feb Goede beoordeling voor Interschool Ter Apel
De onderwijsinspectie heeft Interschool in Ter Apel op vijf onderdelen met een ‘goed’beoordeeld, nadat zij in december 2016 de school heeft bezocht. Het gaat daarbij om deelementen aanbod, veiligheid, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg en kwaliteits

15feb Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Vlagtwedde 2015-2016
Het college heeft bij besluit van 7 februari 2017 de wijzigingen van artikel 6 en 7 van de Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Vlagtwedde 2015-2016 vastgesteld. Deze wijzigingen betreffen de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en

15feb Commissaris van de Koning op werkbezoek in Westerwolde i.o.
Vrijdag 17 februari 2017 bezoekt de commissaris van de Koning René Paas de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Vanaf 1 januari 2018 vormen zij samen de nieuwe gemeente Westerwolde. Tijdens het werkbezoek laat de CdK zich informeren over actuele zak

15feb Aanleg voet/fietspad Vlagtwedde
Vanaf maandag 20 februari 2017 start aannemingsbedrijf Hoornstra NV te Nieuw Buinen met de aanleg van het voet/, fietspad langs de Barlagerweg en de Spetsebrugweg te Vlagtwedde. Nabij de haven van Vlagtwedde wordt een voet/ fietsbrug gerealiseerd.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde