Informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen

Eind februari verstuurt de gemeente een gecombineerde aanslag. Hierop staan de belastingen die gemeente heft en de nieuwe WOZ waarden. De belastingen op dit aanslagbiljet (kunnen) zijn afvalstoffenheffing, rioolrecht en onroerende zaak belasting ( OZB) voor de eigenaar en/of gebruiker. Meer informatie hierover vindt u onder Aanslag gemeentelijke belastingen. 

De gemeentelijke belastingen op dit aanslag biljet

Elders op deze website vindt u informatie over alle gemeentelijke belastingen

WOZ waarde

De gemeente moet jaarlijks de WOZ waarde vaststellen van alle onroerende zaken in de gemeente. Meer informatie over WOZ waarde.

Woz portaal

Voor informatie over de WOZ waarde en bezwaar maken kunt u terecht op het WOZ portaal .

Foutmeldingen 

Computers met oudere software kunnen problemen hebben met de DigiD inlog. Hiervoor heeft Logius een testpagina gemaakt waarop een ieder kan zien of zijn computer wel geschikt is. Als uw DigiD inlog niet lukt, kunt u het WOZ portaal niet bezoeken. Bij het aanroepen verschijnt en geen pagina en na verloop van tijd verschijnt een time-out melding.

U kunt via de controlepagina van Logius  zien of u met uw huidige software de pagina kunt bezoeken. Mocht u hierna nog problemen ondervinden dan kan het zijn dat uw internet browser de pagina heeft opgeslagen en dus een oude, pagina laadt. Als u uw geschiedenis en cache geheugen wist  is dit probleem opgelost.

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde