Informatie

Toegankelijkheid openbare ruimte

De vergrijzing neemt toe, de gemeente Vlagtwedde krijgt steeds meer te maken met inwoners met lichamelijke beperkingen en steeds meer mensen maken gebruik van een rollator. Dit zijn belangrijke redenen om de toegankelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren.

De gemeente wil dat wegen, pleinen, fietspaden en trottoirs goed toegankelijk zijn voor iedereen. Om de juiste aanpassingen aan te brengen, kiest de gemeente ervoor om de inwoners actief te betrekken bij het verbeteren van de toegankelijkheid. Via een publiekscampagne worden inwoners gevraagd om hinderlijke obstakels, de zogenaamde “hobbels” te melden. Inwoners kunnen hun “hobbel”op verschillende melden:

  • Telefonisch (0599) 320 111 
  •  Via de website: melddesk  
  •  Via een meldingskaart, verkrijgbaar op diverse locaties, zoals huisartsen en apothekers.

Nieuwsberichten:

06okt Hobbel op uw weg? Inwoners van de gemeente moeten prettig kunnen leven, vindt de gemeente Vlagtwedde.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde