Informatie

Regels en Verordeningen

Alle regelgeving van de gemeente Vlagtwedde, waaronder de gemeentelijke verordeningen en beleidsregels, is digitaal te raadplegen op overheid.nl  Op deze website staan alle regelingen van de gemeente Vlagtwedde, die golden op of na 1 januari 2011. Wanneer een regeling op een later moment wijzigt blijft ook de oude versie op internet beschikbaar.

Met onze regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), brengen we ons gemeentelijk beleid ten uitvoer. Dienstverlening aan burgers staat centraal in het gemeentelijk beleid. Hierbij past het dat de gemeente de toegang tot regelgeving zo eenvoudig mogelijk maakt. Het is belangrijk dat burgers de regels weten te vinden en er kennis van kunnen nemen om zo de regels te kunnen gebruiken en naleven.

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde