Informatie

Paginalijst

26jun Zonnepark Vloeiveldweg
Zonnepark Vloeiveldweg

26jun Kennisgeving openbare manifestatie
Wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden is de Wet openbare manifestaties (Wom) van toepassing. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een mening uiten en waarbij het uiten van deze

26jun Onderhoud N365
De provincie Groningen gaat op donderdag 29 juni 2017 een nieuwe slijtlaag en belijning aanbrengen op het weggedeelte N365 (Vlagtwedde – Bourtange). Wanneer de weersomstandigheden niet gunstig genoeg zijn voor het aanbrengen van de slijtlaag, gaan de

22jun 110 peuters uit Vlagtwedde in beweging
110 peuters uit de gemeente Vlagtwedde behaalden deze week het Nijntje beweeg diploma of -certificaat. De peuters ontvingen de diploma’s of certificaten onder toeziend oog van hun familie op het beweegfeestje tijdens de laatste beweegles. Wethouder L

19jun Wie verdient volgens u een lintje?
Kent u iemand in de gemeente Westerwoldein oprichting die zich belangeloosvoor de maatschappij inzet? Iemand dieals vrijwilliger veel activiteiten heeftontplooid? En bent u van mening dat dezepersoon een Koninklijke Onderscheidingverdient? Neem dan c

16jun Reizen met een minderjarig kind naar het buitenland?
Reizen met een kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Door middel van een formulier kan aangetoond worden dat er toestemming is van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kin

16jun Burgernet in Vlagtwedde
Burgernet is een samenwerking tusseninwoners, politie en gemeente om de veiligheidin de woon- en werkomgeving te vergroten. De gemeente Vlagtwedde telt op ditmoment 1. 682 deelnemers. Iedereen diewoont of werkt in de gemeente Vlagtweddekan zich grati

15jun Wegwerkzaamheden N367 Winschoten
De provincie Groningen voert wegwerkzaamheden uit aan de Winschoter Hogebrug (N367) en nabij gelegen rotonde in Winschoten. De werkzaamheden duren van maandag 19 juni, 6. 00 uur t/m vrijdag 30 juni 2017, 18. 00 uur. De slijtlaag van de Winschoter Hog

14jun 50 jaar zwembad Moekesgat
Zwembad Moekesgat in Ter Apelbestaat dit jaar 50 jaar. Vanwege ditjubileum organiseert het zwembaddiverse activiteiten: Van 19 t/m 23 juni is er eenzwem4daagse. Zaterdagmiddag 1 juli 2017 komtShantykoor De Roergangers, envanaf 19. 30 uur is er een

12jun Fonds Wonen & Leven van de gemeente Vlagtwedde
Heeft u een goed idee of bent u bezig met een activiteit om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? U kunt een financiële bijdrage aanvragen voor incidentele kosten van projecten en/of activiteiten vanuit het Fonds Wonen Leven van de gemeente Vla

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde