Informatie

Paginalijst

23feb Foutieve belastingbijsluiter bij aanslag
Deze week zijn de belastingaanslagen 2017 van de gemeente Vlagtwedde bezorgd met de verkeerde belastingbijsluiter, namelijk die van 2016. Dit kan verwarring oproepen omdat de tarieven die in deze belastingbijsluiter staan niet corresponderen met de b

22feb Verkeersmaatrelen Carnaval Ter Apel 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten ten behoeve van het jaarlijkse Carnaval en bijbehorende carnavalsoptocht in Ter Apel op 25 februari 2017 de volgende verkeersmaatregelen te nemen: Op zaterdag 25 februari van 11.

22feb Aangevraagd: Rundezoom 8, Ter Apel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 t/m 17 februari 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. - Rundezoom 8, 9561 JZ Ter Apel, het bouwen van een woning (ingekomen 16 februari 2017); De

22feb Aangevraagd: Dorpsstraat 69, Sellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 10 t/m 17 februari 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Dorpsstraat 69, 9551 AD Sellingen, het uitbreiden van de woning (ingekomen 15 februari 2017

22feb Inwonersbijeenkomst over veiligheidsgevoel in Ter Apel
Eind vorig jaar zijn in Ter Apel verschillende maatregelen genomen om de overlast terug te dringen van een kleine groep asielzoekers. Om van inwoners te horen hoe zij het effect van deze maatregelen en de veiligheid momenteel ervaren, organiseert de

22feb Inwoners kunnen meedoen aan Groninger Pubquiz
Op donderdag 16 maart 2017 organiseren de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in het kader van de Grunneger Weke een Groninger Pubquiz. Verschillende teams worden tijdens de quiz getest op hun kennis van alles wat met Westerwolde en de provincie Gro

22feb Carnaval extra feestelijk zonder inbraak
Feestdagen zoals carnaval zijn ideaal voor inbrekers. Op deze dagen zijn veel mensen niet thuis, waardoor inbrekers vaak ongestoord hun gang kunnen gaan. Thuiskomen na een inbraak is alles behalve feestelijk. Let op (elkaar) De woninginbrekers tegenh

21feb Westerwolde i.o. start met inkoop zorg per 2018
De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde starten met de gezamenlijke inkoop van begeleiding en huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

21feb Inwoners kunnen meedoen aan Groninger Pubquiz
Op donderdag 16 maart organiseert RSG Ter Apel in samenwerking met de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in het kader van de Grunneger Weke een Groninger Pubquiz.

16feb Goede beoordeling voor Interschool Ter Apel
De onderwijsinspectie heeft Interschool in Ter Apel op vijf onderdelen met een ‘goed’beoordeeld, nadat zij in december 2016 de school heeft bezocht. Het gaat daarbij om deelementen aanbod, veiligheid, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg en kwaliteits

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde