Informatie

Paginalijst

01dec TDC Westerwolde toekomstbestendig
De panden van het Training en Diagnose Centrum (TDC) Westerwolde in Vlagtwedde zijn gerenoveerd en verduurzaamd. Het asbest is verwijderd van de daken en de nieuwe daken op het TDC en de voedselbank/Wedeka zijn volledig geïsoleerd. Daarnaast zijn op

30nov Ruiten A Kanaal Zuid tijdelijk gestremd
De gemeente is bezig met het snoeien van de bomen aan Ruiten A Kanaal Zuid. Vanaf 1 december 2016 zal de weg gestremd zijn voor doorgaand verkeer, voor het verkeer is een omleidingsroute aangebracht. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer tw

29nov Maatregelen tegen overlast van kleine groep asielzoekers in Ter Apel
Burgemeester Leontien Kompier van de gemeente Vlagtwedde neemt verschillende maatregelen om de overlast die inwoners van Ter Apel ervaren van een kleine groep asielzoekers terug te dringen. Asielzoekers die de openbare orde verstoren, of bij ernstige

29nov Invalkrachten openbaar onderwijs gezocht
Openbaar Onderwijs Scholengroep Vlagtwedde (O2SV) zoekt voor obs De Vlinder met spoed een invalkracht (0,5 Fte) die bewust kiest voor het openbaar onderwijs. Daarnaast zijn we ook voor onze andere scholen op zoek naar invalkrachten. Sollicitaties kun

29nov Invalkrachten openbaar onderwijs gezocht
Openbaar Onderwijs ScholengroepVlagtwedde (O2SV) zoekt voor obsDe Vlinder met spoed een invalkracht(0,5 Fte) die bewust kiest voor hetopenbaar onderwijs. Daarnaast zijn weook voor onze andere scholen op zoeknaar invalkrachten. Sollicitaties kunnen wo

28nov Wethouder Potze onthult nieuw logo obs De Klimop
Op maandag 28 november onthulde wethouder Wietze Potze het nieuwe logo van obs De Klimop in Ter Apelkanaal. Het nieuwe logo is een combinatie van de naam van de school en haar onderwijsconcept ‘Team onderwijs op maat’ en symboliseert samenwerking, de

24nov Colleges B&W stellen Sport- en beweegvisie Westerwolde vast
De colleges van burgemeester en wethouders van Bellingwedde en Vlagtwedde stellen de beide gemeenteraden voor de sport- en beweegvisie Westerwolde 2018-2022 vast te stellen. De visie, met als titel ‘Iedereen kan meedoen!’ gaat in op hoe de nieuwe gem

24nov Melding activiteitenbesluit
Op 9 november 2016 is een melding o. g. v. het Activiteitenbesluit ontvangen, betreffende het vervangen van een metalen mestsilo door een betonsilo op het perceel Achter Maten 2 te Ter Apel. .

24nov Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op het parkeerterrein op de hoek van de Stationsstraat en Oude Weg te Ter Apel nabij de zij-ingang van de RSG middels het aanbren

24nov Verlende vergunningen APV week 47
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 11 t/m 18 november 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde (APV) onderstaande vergunning is verleend. vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verk

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde