Informatie

Paginalijst

26mei Tijdelijke wegafsluiting
In verband met het houden van de avondvierdaagse te Vlagtwedde (slotavond) zijn onderstaande wegen voor het verkeer afgesloten: - de Schoolstraat tussen de Kerkstraat en de Dr. P. Rinsemastraat (provinciale weg N365) op vrijdag 27 mei van 17.

26mei Verleende vergunningen o.g.v. APV/ontheffingen artikel 35 Drank- Horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 12 t/m 20 mei 2016 op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlagtwedde (APV) en op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet onderstaande vergunningen/ontheffingen zijn verleend.

26mei Aangevraagd: Ruitenkamp 2, 9561 LG Ter Apel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 t/m 20 mei 2016 van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Ruitenkamp 2, 9561 LG Ter Apel, het bouwen van een blokhut met overkapping (ingekomen 14 mei

26mei Aangevraagd: Ruitenkamp 22, 9561 LG Ter Apel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 t/m 20 mei 2016 van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Ruitenkamp 22, 9561 LG Ter Apel, het uitbreiden van de woning (ingekomen 12 mei 2016).

26mei Aangevraagd: Ter Apelervenen 4, 9561 MC Ter Apel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 t/m 20 mei 2016 van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Ter Apelervenen 4, 9561 MC Ter Apel, realiseren van een tijdelijke huisvesting van

26mei Aangevraagd: Omgeving Molenkampweg/Osseveldweg te Vlagtwedde
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 14 t/m 20 mei 2016 van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Omgeving Molenkampweg/Osseveldweg te Vlagtwedde, natuurherstel van de blauwgraslanden in Lie

26mei Verleend: Achter Kerkstraat 4 te Vlagtwedde
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 12 mei t/m 20 mei 2016 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Achter Kerkstraat 4 te Vlagtwedde, het kappen van één esdoor

26mei Verleend: Vogelheem naast Zanglijster 38 (PORK) te Ter Apel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 12 mei t/m 20 mei 2016 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Vogelheem naast Zanglijster 38 (PORK) te Ter Apel, het kappe

26mei Verleend: Weenderstraat 58 te Vlagtwedde
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 12 mei t/m 20 mei 2016 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Weenderstraat 58 te Vlagtwedde, het kappen van één esdoorn (

26mei Vishandel Piet Oost nam na 15 jaar afscheid
Na 15 jaar aanwezigheid op de markten in Vlagtwedde en Ter Apel neemt Vishandel Piet Oost afscheid. Wethouder Seine Lok bedankte de vishandelaar op donderdag 19 mei voor zijn trouwe aanwezigheid. .

Meer informatie

Gemeente Vlagtwedde